MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Madde 1- Taraflar
1.1. Satıcı
Adı: FKE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi: Kötekli Mah. 50. Cad. Toki Evleri F Blok. Apt. No:11. Menteşe/Muğla
Telefon: +90 506 796 0626
1.2. Alıcı
Adı – Soyadı:
Telefon:
E-Posta:
Madde 2- Konu
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http://www.soilprime.com internet sitesinden
elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi
ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair
Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel
nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal ile
ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve
itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun
şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında
mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
http://www.soilprime.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine
düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri
Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, fatura bilgileri
aşağıda belirtildiği gibidir.Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.Aşağıda
yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu
durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumdan
oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.
SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi
durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu
telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını
15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime
geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da
zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
Alınan Ürün / Hizmetler
Adı :
Lisans Süresi : 1 Yıl
Lisans Başlangıç Tarihi :
Lisans Bitiş Tarihi :
Toplam Satış Bedeli : -TL
Ödeme Şekli : Online Ödeme(Kredi Kartı/Banka Kartı)
Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler
Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ... tarihidir.
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında
gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve
sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine
getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen
mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.)
olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı
olarak bildirecektir.
Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir
sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse,
taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair
Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz
yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının
doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde
sorumluluk yüklenemeyecektir.
5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından http://www.soilprime.com sorumlu
değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet
sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu
değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.
5.3. http://www.soilprime.com den kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ile alışveriş yapılabilir.
Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın
yapıldığı andır.
Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri
6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi
kabul ve taahhüt eder.
6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede
belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
6.3. Alıcı, http://www.soilprime.com internet sitesinden satıcının isim, telefon,e-posta adresi , satışa
konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli,lisans tarihi v.s satışa
konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı ,
şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet
ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve
beyan eder.
6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım
talimatlarının , olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu
www.soilprime.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve
elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü
Sipariş:
Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka
kartının posu üzerinden işleme alınır.
Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya
zleşmede belirttiği telefon/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir.
Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği
an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır.
Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu
durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel en gon gün içinde kendisine iade edilerek
sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar
talebi olmayacaktır.
Ödeme:
http://www.soilprime.com ’da, sadece online olarak kredi/banka kartı ile satış işlemi yapılabilabir.
Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde
yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans
kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Satıcı Alıcı’nın lisansını iptal edebilir.
Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili
bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve
temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında
uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 8- Teslimat Prosedürü
Teslimat:
Siparişin onaylanmasının ardından söz konusu ürün/yazılım belirtilen lisans tarihleri süresince
kullanıcının kullanımına http://www.soilprime.com ’da açılıp herhangi bir fiziksel ürün(CD v.b) teslim
edilmez.
Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü
İptal:
Kullanıcının talebi doğrultusunda lisansı iptal edilebilir.
İade:
Tüm yazılımlarda demo olarak kullanım imkanı sunulmaktadır.Demo olarak kullanılıp test edildikten
sonra satın almak amacıyla ödeme yapan bir kullanıcıya her ne sebeple olursa olsun bedel iadesi
yapılmaz.
Madde 10- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her
yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcı’nın yerleşim yerindeki
Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.