Ödometre Deneyi
Deney No : 1


    

Zaman (dk) Deformasyon (mm)


Halka Çapı (mm) Başlangıç Numune Yüksekliği (mm) Özgül Ağırlık Yaş Numune Ağırlığı (g) Kuru Numune Ağırlığı (g) Deney Sonrası Su Muhtevası (%)
- - - - - -


TOP