Üç Eksenli Basınç Deneyi(CU)
Deney No : 1


Zaman (dk) Deformasyon Okuması (div) Yük Okuması (div) Boşluk Suyu Basıncı Okuması (div)


Deformasyon Saati Katsayısı (mm/div) Yük Saati Katsayısı (kg/div) Boşluk Suyu Saati Katsayısı (kPa/div)
- - -


TOP