Üç Eksenli Basınç Deneyi(UU)
Deney No : 1


Zaman (dk) Deformasyon Okuması (div) Yük Okuması (div)


Deformasyon Saati Katsayısı (mm/div) Yük Saati Katsayısı (kg/div)
- -


TOP